ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΦΑΡΔΟΣ 330 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMAX17
Ύφασμα Μονόχρωμο Ανεξίτηλο Φάρδος 330 Cm Με Το Μέτρο – Ymax17 (34.85 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YM2G14
Ύφασμα Μονόχρωμο Συνθετικό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ym2g14 (27.20 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMG14
Ύφασμα Μονόχρωμο Συνθετικό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ymg14 (27.20 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMG24
Ύφασμα Μονόχρωμο Συνθετικό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ymg24 (34 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YM3G14
Ύφασμα Μονόχρωμο Ανάγλυφο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ym3g14 (33.15 €)