ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMKK21C
Ύφασμα Μονόχρωμο Καπαρντίνα Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ymkk21c (8.08-8.55 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMKK21C
Ύφασμα Μονόχρωμο Καπαρντίνα Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ymkk20b (8.93 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMKK21C
Ύφασμα Μονόχρωμο Καπαρντίνα Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ymkk20a (9.78 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΣΤΡΕΤΣ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMKSK9
Ύφασμα Μονόχρωμο Καπαρντίνα Στρετς Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ymksk9 (8.63 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMKK18
Ύφασμα Μονόχρωμο Καπαρντίνα Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ymkk18 (9.20 €)