ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKMB28
Ύφασμα Καρό Ανεξίτηλο Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Ykmb28 (32.80 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΡΙΓΕ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ/ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YRM2M25
Ύφασμα Εμπριμέ Ριγέ Καραβόπανο/Λονέτα Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Yrm2m25 (34 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 320 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKMM12
Ύφασμα Καρό Φάρδος 320 Cm Με Το Μέτρο – Ykmm12 (22.95 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKM6
Ύφασμα Καρό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ykm6 (23.80 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 140 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKM9
Ύφασμα Καρό Φάρδος 140 Cm Με Το Μέτρο – Ykm9 (22.95 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKMM16
Ύφασμα Καρό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ykmm16 (21.25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKT14
Ύφασμα Καρό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ykt14 (20.40 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKMM22B
Ύφασμα Καρό Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Ykmm22b (33.15 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKMM32A
Ύφασμα Καρό Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Ykmm32a (33.15 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΡΙΓΕ ΦΑΡΔΟΣ 320 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YRMM29
Ύφασμα Ριγέ Φάρδος 320 Cm Με Το Μέτρο – Yrmm29 (41.65 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΡΙΓΕ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YRMM21
Ύφασμα Ριγέ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yrmm21 (46.75 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΡΙΓΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΑΡΔΟΣ 340 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YRMM22
Ύφασμα Ριγέ Αδιάβροχο Φάρδος 340 Cm Με Το Μέτρο – Yrmm22 (41.65 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΡΙΓΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΑΡΔΟΣ 340 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YRMM32
Ύφασμα Ριγέ Αδιάβροχο Φάρδος 340 Cm Με Το Μέτρο – Yrmm32 (41.65 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΡΙΓΕ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YRMM25
Ύφασμα Ριγέ Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Yrmm25 (25.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMKM14
Ύφασμα Καρό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ymkm14 (38.25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ/ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKKD26
Ύφασμα Καρό Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ykkc28 (12.38 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ/ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKKD26
Ύφασμα Καρό Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ykkb27 (12.38 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ/ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKKD26
Ύφασμα Καρό Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ykka30 (12.38-13.13 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΣΚΩΤΙΑΣ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKK20
Ύφασμα Καρό Σκωτίας Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ykk20 (13.13 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 150 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKK17
Ύφασμα Καρό Φάρδος 150 Cm Με Το Μέτρο – Ykk17 (8.75-10.50 €)