ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ PVC ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 100 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YPMDV14
Ύφασμα Επίπλωσης Διάτρητο Pvc Μονόχρωμο Φάρδος 100 Cm Με Το Μέτρο – Ypmdv14 (14.40 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΚΛΕ ΦΑΡΔΟΣ 142 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEMBA12
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Μπουκλέ Φάρδος 142 Cm Με Το Μέτρο – Yemba12 (36.55 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 140 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEEMV17
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Φάρδος 140 Cm Με Το Μέτρο – Yeemv17 (21.60-33.30 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEZ22
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yez22 (43.20 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΕΝΙΛ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESV18
Ύφασμα Επίπλωσης Σενίλ Μονόχρωμο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesv18 (49.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΕΝΙΛ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESV16
Ύφασμα Επίπλωσης Σενίλ Μονόχρωμο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesv16 (49.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEMX9
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Βαμβακερό Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yemx9 (35.70 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEM17
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yem17 (38.25-46.75 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMM26
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ymm26 (38.25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YMB49
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ymb49 (38.25 €)
Ύφασμα Επίπλωσης Μονόχρωμο Μπουκλέ Φάρδος 140 Cm Με Το Μέτρο – Ymmvds17 (32.00 €)