ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEE2G6
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yee2g6 (51 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEEG6
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yeeg6 (51 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΦΑΡΔΟΣ 140 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEEK10
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φλοράλ Φάρδος 140 Cm Με Το Μέτρο – Yeek10 (64 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΦΑΡΔΟΣ 140 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEEK4
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φλοράλ Φάρδος 140 Cm Με Το Μέτρο – Yeek4 (51 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 140 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEEMV17
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 140 Cm Με Το Μέτρο – Yeemv17 (21.60-33.30 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 135 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEV7B
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 135 Cm Με Το Μέτρο – Yev7b (34.20 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 135 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEV14A
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 135 Cm Με Το Μέτρο – Yev14a (34.20 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΦΑΡΔΟΣ 145 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEV5
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φλοράλ Φάρδος 145 Cm Με Το Μέτρο – Yev5 (27 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEZ21
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yez21 (48.60 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΣΕΝΙΛ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESV5
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Σενίλ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesv5 (70,20 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΕΝΙΛ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESV18
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Λαχούρ Σενίλ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesv18 (49.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΕΝΙΛ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESV16
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Λαχούρ Σενίλ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesv16 (49.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEM19
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Yem19 (55.25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEM17
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yem17 (38.25-46.75 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEM14
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yem14 (38.25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEM45
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Yem45 (40.80 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΔΑΜΑΣΚΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEX9
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Δαμάσκο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yex9 (38.25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΜΠΡΙΜΕ ΔΑΜΑΣΚΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEB11
Ύφασμα Επίπλωσης Εμπριμέ Δαμάσκο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yeb11 (38.25 €)