ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΑΧΟΥΡ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKLBG1
Ύφασμα Εμπριμέ Λαχούρ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Yklbg1 (15 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΑΧΟΥΡ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKLB2G1
Ύφασμα Εμπριμέ Λαχούρ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Yklb2g1 (15 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKFEG1
Ύφασμα Εμπριμέ Φλοράλ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Ykfeg1 (15 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 300 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YKFE2G1
Ύφασμα Εμπριμέ Φλοράλ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 300 Cm Με Το Μέτρο – Ykfe2g1 (15€)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 285 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YELLB1
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 285 Cm Με Το Μέτρο – Yellb1 (22.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEFLGB1
Ύφασμα Εμπριμέ Φλοράλ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yeflgb1 (25 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEFLGPB1
Ύφασμα Εμπριμέ Φλοράλ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yeflgpb1 (22.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YELKM3
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα Καραβόπανο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yelkm3 (35.10 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΣΑΝΦΟΡΙΖΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESM4
Ύφασμα Εμπριμέ Σανφοριζέ Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesm4 (54 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΣΑΝΦΟΡΙΖΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YESM5
Ύφασμα Εμπριμέ Σανφοριζέ Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yesm5 (54 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YELM9
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yelm9 (32 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 290 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLP1
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φάρδος 290 Cm Με Το Μέτρο – Ylp1 (24 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 290 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YL3P1
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φάρδος 290 Cm Με Το Μέτρο – Yl3p1 (24 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 290 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YL2P1
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φάρδος 290 Cm Με Το Μέτρο – Yl2p1 (24 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΦΛΟΡΑΛ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YEM9
Ύφασμα Εμπριμέ Φλοράλ/Καρό Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yem9 (36 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLEB10
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yleb10 (34 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLEG16
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φάρδος 280 Cm Με Το Μετρό – Yleg16 (28.90 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLEM1
Ύφασμα Εμπριμέ Φλοράλ Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ylem1 (46.75 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLETT6
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ylett6 (35.70 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLEM4
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ylem4 (33.15 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ/ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΦΛΟΡΑΛ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLET6
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φλοράλ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ylet6 (25.50 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ COMICS ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLEB4
Ύφασμα Εμπριμέ Comics Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yleb4 (24.65 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΛΟΡΑΛ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLE2T6
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα Φλοράλ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yle2t6 (24.65 €)
ΥΦΑΣΜΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΛΟΝΕΤΑ ΦΑΡΔΟΣ 280 CM ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – YLB24
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Ylb24 (21.25 €)
Ύφασμα Εμπριμέ Λονέτα/Καραβόπανο Φλοράλ Φάρδος 280 Cm Με Το Μέτρο – Yetl12 ( 21.80 €)